Tandemové terény v Krkonoších a okolí

Černá Hora

Černá hora

Tento terén svou polohou, jižně orientovaným svahem a převýšením patří nesporně k nejlepším terénům Pro létání s padákovým a závěsným létáním v České Republice. Černá Hora se nachází v blízkosti Jánských lázní, odkud vede na vrchol kabinová lanovka společnosti Mega plus. Vrchol lze také zdolat pěšky nebo na kole neboť v letních měsících je startoviště přístupné po silnici a lesní cestě. S motorovými vozidly nelze jet na vrchol bez povolení správy Krnap . Terén je orientován jižním směrem a proto na něm jsou příhodné podmínky pro termický let, kdy je pomocí stoupavých proudů relativně teplého vzduchu dosahováno velkých výšek a vzdáleností. Zde často začíná z naší nabídky oblíbený termický let , při němž dosahujeme nadm. výšky kolem 2000m a létáme severním , východním, západním, i jižním směrem. Při hodinovém letu lze doletět do Špindlerova Mlýna, Pece pod Sněžkou , Trutnova, nebo do Kempu v Dolní Kalné. Při výcviku pilotů se dostáváme na vrchol Černé hory po absolvování základní části na nižších terénech. Pro žáky zde je ideální letový prostor, kdy žák doletí nad přistávací plochu často s více jak 400m výšky. Přistávací plocha bez elektrického vedení je velmi vhodná právě pro začátečníky pod vedením zkušených instruktorů. Nádherný výhled do kraje ze startu umocňuje prožitky pasažérů letících poprvé na tandemu. Na přistávačce máme zázemí v podobě karavanu , kde probíráme teorii a odbavujeme tandemové klienty.

 

Kozákov

Kozákov

Kozákov je znám hlavně jako místo odkud přišel do lesa Řáholce obr. Pro piloty padáků je však dobrým školním i sportovním terénem se startovištěm na jihozápad a dobrými podmínkami pro zachycení v termice. Když dodám , že se nachází nedaleko Semil v Českém Ráji, je jasné , že za letu jsou vidět v lese skály a Trosky, nebo Hrubá skála jsou na dosah. Terén , kde start a přistání jsou dostupné osobním vozidlem a tudíž zde začátečník provede mnoho startů bez nutnosti unavovat se chozením je vhodný jak pro výcvik , tak pro létání tandemů. Dosažení startu bez námahy je nutné především při pokračovací praxi, kdy jsou žáci unaveni chozením na cvičných mezích o malém převýšení při nácviku startu a přistání. Terén je navíc v nižším patře než startoviště v Krkonoších , což sice způsobuje jeho menší využitelné převýšení ale dává výhodu v případě výskytu nízké oblačnosti , nebo silného větru ve vyšších polohách.

 

Zvíčina

Zvičina

Zvíčina je vrchol na západním konci hřebene táhnoucího se od Dvora Králové. Terén má dvě startoviště . Jedno na východ s převýšením 260m je čsto využíváno k výcvikovým letům žáků. Severní satrtoviště s převýšením 160m umožňuje snadným příjezdem autem od startu na přistání a zpět umožnit žákům velký počet letů za velmi krátkou dobu , což vede k efektivnímu využití povětrnostních podmínek a schopností koncentrace žáků na prováděné úlohy. V případě večerního větru od Krkonoš, je zde často možné provádět i tandemové lety ve svahovém proudění s délkou větší jak 20 minut. Škola jej často využívá i pro rychlý dostup z Dolní Kalné, kdy lze říci, že během 20 minut od vydání pokynu na učebně, může být první žák připraven ke startu.

 

Rudnik

Jedná se o terén v Polsku, kam jezdíme především v případě nepříznivého počasí na jižní straně Krkonoš. Terén má 480m převýšení a nalézá se cca 2km od hraničního přechodu Pomezní Boudy. Startoviště orientované na severozápad je především pro kondiční létání pokročilých žáků a pro létání tandemů. Přistání je nenáročné na louce u obce Kowary.

 

Čelo

Tento terén využíváme při velmi dobrých podmínkách v nejvyšších partiích hor. Start je orientován východně a je dostupný chůzí s převýšením cca 150m od hraničního přechodu na Pomezních Boudách. Terén je vhodný pro pokročilé žáky i pro nácvik svahování. Fantastické je jeho převýšení 800m , které nemá v celé ČR ani přilehlé části Polska obdoby.

 

Kopa

Terén dostupný výhradně po dohodě se členy spolku, umožňující však fantastické svahování na severní straně Sněžky v prostoru dvou jezírek Malého a Velkého Stavu. Terénobčas využíváme pro létání tandemů.

 

Cvičné meze

Vzhledem k nutnosti upravovat a udržovat lokality pro první cvičení s padákovým kluzákem, využíváme terény převážně v blízkosti centra v Dolní Kalné, což umožňuje škole efektivně kombinovat výuku teorie a praxe. V okolí Dolní Kalné je celkem 12 terénů různě orientovaných cvičných terénů o převýšení 15 - 85m. To umožňuje dokonale využít možnosti počasí a kondice žáků pro nejlepší zvládnutí prvních cvičení startů a přistání. Bohužel , z důvodu udržení dobrých vztahů s majiteli zmíněných pozemků, neuveřejňujeme jejich polohu.

 

Objednání - dárkový poukaz.