Paragliding škola wingover

Paragliding škola

Pokud se chcete naučit bezpečně a dobře létat, nebo jen příjemně a aktivně strávit svou dovolenou budete v nejlepších rukách právě u školy Wingover v Krkonoších. Paragliding school Wingover navazuje na existenci úspěšné školy inspektora provozu Miroslava Fejta, kterou založil již v r.1994. Její nabídka spojuje efektivní výukové postupy s nejlepšími paraglidingovými terény v České republice. Odlišná je především individualizací přístupu podle schopností a možností každého žáka.

Každý rok naučíme kolem 50 osb létat na padáku se získáním pilotní licence. Abychom se jim mohli 100% věnovat, a zvládli to s ohledem na možnosti počasí, nejde se zodpovědně věnovat více osobám. Proto svou přihlášku k nám neodkládejte a zaregistrujte se u nás co nejdříve, zařadíme vás do termínu který vám vyhovuje, i vypíšeme termín mimo pořadí který je pro vás vhodnější.

přihláška zde

na to jak se běhá s padákem se můžete podívat zde

Video z roku 2011 a školení pokročilých pilotů

video z části kurzu

jak se létá s motorem na zádech

 

Zkušenosti

Od založení školy prošlo kurzy a jinými aktivitami více jak 18 000 klientů. Jen na tandemech se svezlo více jak 10 000 osob. Při teambuldingových aktivitách spolupracujeme s agenturami jako Česká cesta, sport-s apod. Klienty byli firmy KPMG, OMW, Andersen auditor, Živnobanka, SWS Slušovice, T-mobile, Vodafone a mnoho dalších. Díky jejímu individuálnímu přístupu si ji vybrali pro své začátky v létání osobnosti jako je akrobatický reprezentant Antonín Pallas, filmující pilot a cestovatel Jaroslav Šembera, závodník Jiří Mrázek a další. Členové Wingover teamu jsou instruktorskou elitou, která se aktivně podílí na tvorbě výcvikových osnov pro paragliding vydaných LAA ČR (organizace pověřená ministerstvem dopravy výkonem státní správy v paraglidingu).

 

 

Metody výuky

Škola byla od počátku střediskem uplatňujícím nejmodernější postupy při výuce leteckých sportů a vycházející ze znalostí z oblasti psychologie a sportovní metodologie. Bezpečnost a kvalita přístupu instruktorů, ve spojení s nejlepšími terény v nejvyšších Českých horách představuje dobrou volbu. Toto spojení je doplňováno zkušenostmi z navijákových provozů v oblasti Českomoravské Vysočiny a Českého Středohoří, kde škola dříve často působila. Proto Vás dokážeme dobře připravit na samostatné létání ať již jste z hor či Polabské nížiny. Váš výcvik bude řízen podle Vašich možností pokračovat samostatně v tomto krásném sportu. Individualizace spočívá i v našich zkušenostech při výuce různých typů osobností, kdy dokážeme vhodně zvoleným tempem výuky, či kombinací intenzivní výuky a regenerace využít vaší schopnosti koncentrovat se na prováděná cvičení.

 

Z historie

MíraŠkola byla založena M. Fejtem v r. 1994 a první kurzy prováděla na Rané v Českém středohoří. Pokračovací školení probíhalo na letišti v Havlíčkově Brodě. Výcvik byl doplněn létáním v Alpách, Krkonoších, Beskydech, na Šumavě apod. V zimních měsících škola působila ve Špindlerově Mlýně a při této příležitosti M. Fejt pracoval na otevření startovišť na území KRNAPu. V roce 1998 byla oficiálně uznána startoviště v Krkonoších a škola získala zázemí v Dolní Kalné uprostřed území s ideálními cvičnými terény pro začátečníky. Od tohoto roku firma rozvíjí postupy při individuálních kurzech pilotů. V roce 2004 vyhrál Miroslav Fejt konkurz na místo hlavního inspektora paraglidingu LAA ČR a nastoupil na tuto pozici. Tehdy došlo ke spojení výborného pilota a instruktora Martina Kobra se zavedenou školou. Martin přispěl do teamu svým mladým elánem, který využívá hlavně při akrobacii a výuce nestandardních letových režimů. Přidal se instruktor a tandemový pilot Petr Válek, létající od roku 1990 po celém světě s licencí Německého DHV. Petr splnil podmínky pro vydání České licence instruktora paraglidingu a začal svými zkušenostmi z Německa rozvíjet organizaci pilotních kurzů a zájezdové činnosti školy. V létě 2006 ukončil Miroslav Fejt své působení na pozici hlavního inspektora LAA ČR a vrátil se do práce v týmu školy. Tak vznikl základ wingover teamu, který se o Vás postará při Vašich prvních ale i pokročilých krocích v paraglidingu.

 

 

Možnosti teamu a regionu

Team školy nabízí odborně vedený, kvalifikovaný a efektivní servis. Nudit se s námi nebudete ani v případě , že počasí nedovolí věnovat se létání. Připraveny jsou doplňkové aktivity turisticky dobře rozvinutého regionu. Region Krkonoš dokáže nabídnout skvělé podmínky pro cykloturistiku, lyžování, vyjížďky na koních, lezení, vodáctví, tenis, motorizmus, vyjížďky se psím spřežením, plavání v přírodě i v hale apod. Regenerace po náročném výcvikovém dni může probíhat v plaveckém bazénu, sauně, při masáži nebo procedurách v nedalekých Janských Lázních či Lázních Bělohrad. Profesionální tým spolupracovníků je připraven vyplnit přání firem i laického jednotlivce. Dnes je škola Wingover dynamickou školou uplatňující nejmodernější postupy ze studia na trenérské škole FTVS Univerzity Karlovy, kterou absolvoval její vedoucí Miroslav Fejt. Tyto postupy zajišťují efektivní využití Vašeho času s ohledem na vývoj počasí při Vašem kurzu. Více o členech Wingover teamu najdete v rubrice Kontakty.

 

Bc. Miroslav Fejt

-absolvent Vysoké Školy Tělesné Výchovy a sportu v oboru Kondiční sportovní secialista.

- student trenérské školy FTVS UK, obor padákové sporty.

- český zástupce v EHPU a STaC EHPU

- inspektor provozu PL a MPG, inspektor techniky PL a MPG

 

 

 

 

Wingover.cx

 

OBĚŽNÍK PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE - M.Zdravotnoctví 2006

 

Dne 1. července 2006 nabyl účinnosti zákon č. 225/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Posuzování zdravotní způsobilosti ve smyslu zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provádějí posuzující lékaři. Posuzujícím lékařem se rozumí dle ustanovení § 22 odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lékař pověřený Úřadem pro civilní letectví, lékař zdravotnického zařízení pověřeného Úřadem pro civilní letectví, lékař zdravotnického zařízení určeného Úřadem pro civilní letectví po dohodě s Ministerstvem obrany a Ministerstvem zdravotnictví a praktický lékař.

Praktický lékař je v souladu s ustanovením § 84c odst. 3 písm. b) zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oprávněn ověřovat zdravotní způsobilost pilotů sportovních létajících zařízení uvedených v ustanovení § 81 odst. 2 písm. g) až i) shora uvedeného zákona, tedy pilotů jednomístných závěsných kluzáků, jednomístných padákových kluzáků a jednomístných sportovních padáků.

Doba platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti vydaného praktickým lékařem je v souladu s ustanovením § 84c odst. 4 písm. b) zákona č. 49/ 1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neomezená u osob do šedesáti let, nestanoví-li lékař s ohledem na zdravotní stav posuzované osoby omezení doby jeho platnosti. U osob starších šedesáti let je doba platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti 12 měsíců, nestanoví-li příslušný lékař s ohledem na zdravotní stav posuzované osoby lhůtu kratší.

Praktický lékař provádí lékařskou prohlídku v rozsahu lékařské prohlídky pro získání posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel dle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), kterou se provádí ustanovení § 84 odst. 7 a ustanovení § 85 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou o zjištění stavu pohybového aparátu se zaměřením na páteř a končetiny.

 

 

Lekce paraglidingu

Lekce je určena pro osoby všech věkových kategorií a je nejjednodušším způsobem jak zkusit paragliding. Není pro ni nutné mít zdravotní prohlídku. Doporučená délka lekcí je 3-5 hodin.

kurzy paraglidingu

Lekce začíná srazem účastníků na určeném místě a odjezdem na cvičný terén určený podle povětrnostní situace. Po příchodu na cvičný terén jsou žáci seznámeni s bezpečnostními zásadami a základní rozpravou o aerodynamických principech letu. Pokračujeme popisem jednotlivých částí paraglidingového vybavení, vysvětlením a předvedením praktických cvičení. Nejdříve provádíme nácvik strojení do postroje, připnutí k padákovému kluzáku, a nahmátnutí popruhů pro ustavení vrchlíku do letové polohy. Další cvičení již obsahují praktický nácvik běhu s padákovým kluzákem a jeho ovládáním v letové poloze. Posledním cvičením je nácvik startu s odpoutáním a manévrováním zatáčkami pro bezpečné přistání . Jaké cvičení žák zvládne závisí především na jeho schopnostech a fyzické kondici.Z tohoto důvodu doporučujeme raději delší lekce .

Lekce je možné absolvovat v termínech kurzů  PL A základní.

Cena: Kč 970 - 1350,-

Termíny

Přihláška - lekce

 

 

Základní kurz paraglidingu  2100,- 

Základní kurz paraglidingu je určen pro běžně zdatné zájemce s velmi malou či žádnou zkušeností s paraglidingem. Sraz účastníků probíhá v 8 hod ráno setkáním účastníků a vyplněním osobních listů žáka ve výcviku PL A. Pokračuje se na cvičném terénu , nebo učebně, představením základních částí kompletu pro paragliding. Žáci jsou navíc seznámeni se kurzy paraglidinguzákladními aerodynamickými principy letu kluzáku a jeho ovládáním v průběhu startu, letu a přistání. Po této části je pokračování ovlivněno aktuální povětrnostní situací. Většinou je prováděno celé 1.praktické cvičení , zahrnující ustanovení padáku do letové polohy, pohyb pilota vůči padáku a směru větru, ovládání křídla při běhu po zemi. Když uchazeči zvládnou manipulaci s padákem při kontaktu se zemí, postoupí na cvičení nácviku odpoutání a letu při výšce do 15m nad terénem. Následuje cvičení zatáček o 90 až 180 stupňů a procvičování kurzy paraglidingustartu a přistání. Instruktoři kontrolují bezpečnost provádění cvičení a kontrolují vývoj povětrnostní situace. Instruktor též kontroluje ustrojení žáků a správnost postupů při cvičení s ohledem na bezpečnost a osvojení si správných návyků a dovedností. Cvičné terény jsou bez nebezpečných překážek odpovídající úrovni žáků . Pokud počasí cvičení neumožňuje pokračujeme výukou teorie doplněnou interaktivní projekcí filmového výukového materiálu a cvičením na trenažéru. Součástí je teorie z aerodynamiky, meteorologie, předpisů, nouzových postupů, letové praxe, navigace a poučení o paraglidingovém materiálu. …. Pro výuku teorie používáme DVD s animací základních aerodynamických principů a vývoje meteorologické situace. Praxe je doplněna promítáním letových situací.

Základní kurz končí samostatnými lety s manévrováním zatáčkami a přistáním ve vymezeném prostoru. Kurz trvá 1,5 dne s rezervou 0,5 dne pro případ špatného počasí. V případě nedosažení cílů kurzu z důvodu špatného počasí, má žák možnost bezplatně kurz dokončit po objednání v jiném termínu.

 

V ceně Kč 2100,- je:

DVD s výukovým filmem vydaným LAA ČR a schválenou hlavním inspektorem.

Startovací a přistávací poplatky.

Zapůjčení vybavení včetně přilby.

Zapůjčení radiostanice.

Práce instruktorů.

Doprava na cvičný terén a zpět.

Záznam kurzu digitální technologií.

V ceně není:

Ubytování, stravování.

Lanovky a vleky na navijáku.

 

Cena: Kč 2100,-

Termíny

Přihláška - PL-A-z

informace pro nástup na kurz

 

 

Pokračovací kurz paraglidingu (PL-A)

Je určen pro absolventy základní části ať již absolvovali tuto část v naší nebo jiné škole. Začátek je v 8 hodin v Dolní Kalné představením účastníků a instruktorů. Pokračujeme podle počasí opakovacím cvičením na terénu s malým převýšením a výškovými lety s nácvikem standardních i nestandardních letových situací. Žáci pro kurzy paraglidinguúspěšné zakončení kurzu musí zvládnout povinné úlohy podle výcvikové osnovy PL-3 vydané LAA ČR a schválené odborem civilního letectví ministerstva dopravy. Jedná se o let s převýšením větším jak 300m, protiběžné zatáčky o 360°, zaklopení stabilizátorů, přistání z určeného do vymezeného prostoru, nácvik svahování, asymetrické zaklopení náběžné hrany a přesnost přistání. Souběžně s plněním osnovy z letové části výcviku je přednášen povinný rozsah teorie z aerodynamiky, meteorologie, předpisů, nouzových postupů, navigace a letové praxe. Celý výcvik je doplněn používáním výukových filmů a cvičením na trenažérech. Cílem pokračovacího kurzu je dokončit přípravu pilota na přezkoušení a samostatné létání v rozsahu licence PL A. Kurz trvá 4 dny s jednodenní rezervou pro případ špatného počasí. V případě nedosažení cílů kurzu z důvodu špatného počasí, má žák možnost bezplatně kurz dokončit po objednání v jiném termínu.


V ceně je:

 DVD s výukovým filmem vydaným LAA ČR a schválenou hlavním inspektorem

Startovací a přistávací poplatky.

Zapůjčení vybavení včetně přilby.

Zapůjčení radiostanice.

Práce instruktorů.

Doprava na cvičný terén a zpět.

Záznam kurzu digitální technologií.


V ceně není:

Ubytování, stravování.

Lanovky a vleky na naviják.

 

Cena: Kč 7700,-

Termíny

Přihláška - PL-A-p

informace pro nástup na kurz

 

Celý kurz paraglidingu -kvalifikace pilot


Cena : 10 500,- Kč (výuka v malých skupinách nejde s masovým přístupem srovnávat)

Přihláška - PL A C

kurzy paraglidingu

7-9 denní kompletní kurz paraglidingu - kvalifikace -  

Pilot PL
Úspěšné a bezpečné létání na padáku se naučíte v nejvyšších

horách ČR na nejlepších terénech pro létání v Česku.
Špičkové výuka nejlepšími instruktory v intenzívním kurzu

paraglidingu
Nejlepší kombinace letových i základních terénů na horách i

v podhůří umožňuje nejlepší využití vašeho času pro získání praxe.

Od nás odcházíte připraveni na samostatné létání
- po úspěšném uzavření výuky jste schopni:

 Vybrat startoviště a samostatně (opravdu samostatně) se připravit ke startu a bezpečně

jej provést za vhodných podmínek.

Pracovat s vrchlíkem nad hlavou při pozemním cvičení,  a umět se v této

činnosti samostatně zdokonalovat

Provést let s ohledem na podmínky a využívat postupně termického i svahového proudění

Přistávat správným leteckým přiblížením i alternativními způsoby podle situace.


Naučíme a seznámíme Vás se základy teorie
- Aerodynamiky, meteorologie, nauky létání, leteckých předpisů a pravidel aplikovaných

ve většině zemí světa, zdravovědy,

Na kurz potřebujete:
- oblečení nebránící pohybu s dlouhými rukávy a nohávy.
- pevnou, nejlépe kotníkovou, obuv,
- tenké prstové rukavice,
- chuť se učit a dobrou náladu.

Zajišťujeme podle požadavků:
- ubytování a stravování,
- dopravu po celý kurz na letové a cvičební terény .

Popis kurzu:
- sraz je v Dolní Kalné v 9 hodin ráno v první den kurzu,
- Většinou se po provedení základní administrativy přesuneme na cvičební louku, kde si

poprvé chmátnete na vybavení a často uskutečníte hned první pokusy o vzlétnutí

(někdo i hned letí několik desítek metrů v malé výšce nad zemí),
- V případě nevhodného počasí začínáme teorií,
- Jídlo řešíme svačinou na louce, nebo návštěvou restaurace podle domluvy žáků s 

instruktory (základ je - když je počasí tak se cvičí a létá, když není, dělá se vše ostatní

od teorie, přes odpočinek, spánek až po zábavu)
- Spaní je pro vzdálené účastníky zajištěno v našem objektu, takže nejsou prostoje a

čekání na ostatní.
- Za doplatek je možno navštívit bazén, zajet na krátkou projížďku na lodích či dojet

na umělou stěnu. (nabídka je větší ale pouze pokud se nenaruší program výuky)

Ubytování:

U nás:

Místnost s postelemi, přístupem do kuchyňky s elektrickým vařičem a

rychlovarnu konvicí.  Záchod ,koupelna se sprchovým koutem, společná

učebna přístupná po celou dobu kurzu.

Autocamp D. Kalná -chatky, stany, stání pro karvan      (cca 750m od Nás)

Penzion V ráji             -penzion s bazénem, grilem, se snídaní (cca 800m od Nás)

Penzion u Červinků  -penzion s prvotřídní českou restaurací (cca 4km od Nás )

 

Stravování:

Nejčastěji jíme v restauraci V Čisté  ve vedlejší vesnici.

Jednou za kurz grilujeme (nebo podle požadavků klientů).

150m od nás je otevřen 6 dní v týdnu Koloniál Vaněk.

 
 Co a jak:
- vyplňte a odešlete přihlášku,
- na e-mail vám přijdou informace o místu a času, kontaktní informace na vašeho

instruktora a pokyny pro další postup,
- operativní změny plánu a detaily případně upřesníme prostřednictvím telefonu a SMS.

V ceně dostanete:
- zapůjčený padákový komplet,
- zapůjčenou radiostanici,
- práci instruktora,
- zapůjčenou knihu Paragliding a další výukovou literaturu,
- zákonné pojištění odpovědnosti,
- poplatky za tréninkové a letové terény,
- dle možnosti dopravu na startoviště a mezi jednotlivými terény,
- WI-FI free zónu,
- fotografie, video z celého kurzu

není:                                                                                                                                                         - - jízdné na lanovkách, výjezdy na vyšší kopce (Černá Hora, Královecký Špičák apod.)

- ubytování,
- doprava do místa kurzu,
- strava (pokud je přáním darovat kurz se stravováním, je tak možné za doplatek)

 

 

Je určen pro uchazeče s vážným zájmem pokračovat po ukončení kurzu v paraglidingu.

Sraz účastníků probíhá v 8 hod ráno v Dolní Kalné setkáním účastníků a vyplněním osobních

listů žáka ve výcviku PL A. Pokračuje se na cvičném terénu , nebo učebně, představením

základních částí kompletu pro paragliding. Žáci jsou navíc seznámeni se základními

aerodynamickými principy letu kluzáku a jeho ovládáním v průběhu startu, letu a přistání.

Po této části je pokračování ovlivněno aktuální povětrnostní situací. Většinou je

prováděno celé 1.praktické cvičení , zahrnující ustanovení padáku do letové polohy,

pohyb pilota vůči padáku a směru větru, ovládání křídla při běhu po zemi. Když

uchazeči zvládnou manipulaci s padákem při kontaktu se zemí, postoupí na cvičení

nácviku odpoutání a letu při výšce do 15m nad terénem. Následuje cvičení zatáček

o 90 až 180 stupňů a procvičování startu a přistání. Instruktoři kontrolují bezpečnost

provádění cvičení a kontrolují vývoj povětrnostní situace. Instruktor též kontroluje

ustrojení žáků a správnost postupů při cvičení s ohledem na bezpečnost a osvojení si

správných návyků a dovedností. Cvičné terény jsou bez nebezpečných překážek

odpovídající úrovni žáků . Pokud počasí cvičení neumožňuje pokračujeme výukou

teorie doplněnou interaktivní projekcí filmového výukového materiálu a cvičením na

trenažéru. Součástí přípravy pilota je teorie z aerodynamiky, meteorologie, předpisů,

nouzových postupů, letové praxe, navigace a poučení o paraglidingovém materiálu. 

Praxe je doplněna promítáním letových situací účastníků kurzu.

Příprava pilotů na samostatné létání navazuje na získané dovednosti výškovými lety s

nácvikem standardních i nestandardních letových situací.

Žáci pro úspěšné zakončení kurzu musí zvládnout povinné úlohy podle výcvikové osnovy PL-3

vydané LAA ČR a schválené odborem civilního letectví ministerstva dopravy. Jedná se o let s

převýšením větším jak 300m, protiběžné zatáčky o 360°, zaklopení stabilizátorů, přistání z

určeného do vymezeného prostoru, nácvik svahování, asymetrické zaklopení náběžné hrany

a přesnost přistání. Pro výuku teorie i praxe používáme DVD s animací základních

aerodynamických principů a vývoje meteorologické situace. Cílem celého kurzu je dokončit

přípravu pilota na přezkoušení a samostatné létání v rozsahu licence PL A.

Kurz trvá 7 dní s rezervou 2 dní pro případ špatného počasí. V případě nedosažení cílů

kurzu z důvodu špatného počasí, má žák možnost bezplatně kurz dokončit po objednání v

jiném termínu.

V ceně je:

DVD s výukovým filmem vydaným LAA ČR a schválenou hlavním inspektorem

Startovací a přistávací poplatky.

Zapůjčení vybavení včetně přilby.

Zapůjčení radiostanice.

Práce instruktorů.

Doprava na cvičný terén a zpět.

Záznam kurzu digitální technologií.

 


V ceně není:

Ubytování, stravování.

Lanovky a vleky na naviják.

 

Cena: Kč 10.500,-

Termíny

Přihláška PL-A-c

informace pro nástup na kurz

 

 

 

 

Kurz paraglidingu sportovní pilot (PL-B)

 

V kurzu postupujeme podle předpisu PL 3, výcvik kvalifikace PL B, kdy se pilot PL A s náletem min. 50 hod. přeškoluje na PK skupiny B (EN - C), učí se prvky pokročilé pilotáže a absolvuje rozšířenou teoretickou přípravu meteorologie, aerodynamiky a navigace, potřebné při stavbě přeletové tratě a letu po ní.

Závěr kurzu obsahuje teoretické přezkoušení a praktickou zkoušku inspektorem PL LAA ČR pro vystavení licence PL B.

Žákům se doporučuje před tímto kurzem  absolvovat kurz SIV (nácviku nestandardních let. režimů). Kurz mohou absolvovat i piloti PL A na padácích skupiny A (EN A, B) pro zdokonalení vlastních pilotních dovedností.

Po předchozí dohodě lze padáky odpovídající skupiny zapůjčit.

Licenci PL B potřebujete pro přijetí do kurzu PL T a instruktora. S licencí PL B můžete létat na padácích skupiny A,B (podle normy EN  skupiny A,B,C).

 V ceně je:

DVD s výukovým filmem vydaným LAA ČR a schválenou hlavním inspektorem.

Startovací a přistávací poplatky.

Zapůjčení vybavení včetně přilby.

Zapůjčení radiostanice.

Práce instruktorů.

Doprava na cvičný terén a zpět.

Záznam kurzu digitální technologií.

 

V ceně není:

Ubytování, stravování.

Doprava na velké kopce :Lanovky a vleky na navijáku

 

Cena : 3450,- CZK

Termíny

Přihláška na kuz

 

 Termický kurz pro piloty paraglidingu

Po zkušenostech z práce se sportovními talenty, zavádíme na základě poptávky pilotů dva nové kurzy. Prvním z nich je termický kurz. V tomto kurzu zdokonalíme vaše pilotní návyky, a na základě diagnostiky odstraníme chybné postupy, často snižující Vaši dobrou úroveň pilotních dovedností.

Naučíte se i něco nového. Soustředit se budeme na spojení vašich teoretických znalostí s praktickým využitím, při konkrétním letu, místu a času. Na základě rozborů letů,  se dokážete podívat na místa kam jste dosud nedolétli a pokud to je možné, vrátit se zpět na místo startu. Zdokonalovat budeme i konkrétní pilotáž v různých termických podmínkách. Vyhledávání termiky a volby postupu v různých terénních i povětrnostních situacích.

Po tomto kurzu již nebude problém zůstat ve vzduchu déle než doposud.

 

 

Cena obsahuje:

Startovací a přistávací poplatky.

Zapůjčení radiostanice.

Práce instruktorů.

Doprava na cvičný terén a zpět.

Záznam kurzu digitální technologií.

 

V ceně není:

Ubytování, stravování.

Doprava na starty: Lanovky a vleky na navijáku

 

Cena 1980,-kč

Termíny

Přihláška

 

 

 

 

Kurz přeletů pro piloty paraglidingu a závěsného létání

Stejně jako termický kurz, i tento je především o létání a propojování teorie s praxí. Nemusíte však být absolventy matematickofyzikální fakulty abyste kurz absolvovali. Na základě znalosti didaktických postupů, dokážeme každému tempo školení upravit dle  jeho osobnosti.

U přeletů jde o navigaci a práci s GPS. Na základě vyhodnocování záznamů letů  vám dáme praktické rady a tipy k taktice přeletu. Tím zvětšíme Vaše možnosti jak se dostat bez motoru do míst, kam jste ještě nedolétli a popřípadě se vrátit zpátky k místu startu.

 

NOVĚ - XC BASE - po vydařeném kurzu v loňském roce na Slovinském Lijaku, dochází k zavedení tohoto produktu do standardní nabídky. Jedná se o zájezd za termickým létáním na nenáročných terénech vhodných pro výcvik termických přeletů. Narozdíl od vodění za ruku v jiných projektech, se my snažíme za pomoci poznatků ze sportovní psychologie a didaktiky sportu, naučit piloty uskutečňovat vlastní rozhodnutí, vedoucí k zlepšení výkonů či pouze zlepšení pocitů při vlastním létání. Kvalitní přípravou disciplíny a rozborem důvodů pro to , jak letět a co sledovat učíme klienty stereotypům která získavají při samostatném pilotním vývoji pomalu za dlouhé časové období.

Na kurzu jsou přítomni 2 instruktořii. Za letu je jeden přítomen ve vzduchu po trase, druhý pomáhá účastníkům ze země.

Zkušenosti z minulých let svědčí o úspěšnosti této metody, která má výhody především  v oblasti osobního rozvoje pilotů, nikoli uletění jednoho výkonu. Většina absolventů v době po XC basi zlepšila své výkony dlouhodobě a vyjadřuje větší pohodu za letu.

Mnoho kilometrů a pěkné umístění v soutěžích může být realitou.

 

V ceně je :     

- záznam digitální technikou

- práce instruktorů

- IT technologie pro stahování a hodnocení záznamů z GPS

 

V ceně není:

- doprava na start, ubytování a stravování, start. poplatky,

- svozy nad 20 Km

 

Cena : 1980,- Kč

Termíny

Přihláška

 

 

 

 

Kurz Motorového paraglidingu PPG a MPK

U nás Kurz motorového paraglidingu absolvujete bez vlastního vybavení, bez letecké zkušenosti. Nutnou lékařskou prohlídku Vám zajistíme, nebo ji můžete absolvovat sami u pověřeného lékaře pro vydávání osvědčení v "ICAO standard." (Seznam lékařřů je možné otevřít odkazem zde, nebo dole u přihlášky).Takže zbývá jen dodat si kuráž, přihlásit se a můžeme začít létat s motorovým padákem.

Nebo si můžete u nás objednat vlastní vybavení s jehož výběrem Vám ochotně pomůžeme při zvážení vašich finančních, časových i tělesných možností. Kurz absolvujete již na svém stroji s výukou ovládání přímo vašeho vybavení.

Celá historie naší školy začíná v roce 1986, kdy vedoucí instruktor (Mireček) odcvičil první základní kurz parašutismu a pokračoval dál až k dnešním zkušenostem v létání a učení.

Máme zkušenosti s motorovým létáním na různých druzích zavěšení, tříkolky řízené nohama i rukama, padáky klasické i rychlostní, létání ve dvou i v jednom...

Kurz má svou bezmotorovou část, která může probíhat součastně se základním kurzem PL-A, a samostatnou motorovou část se speciální teorií. Po jeho absolvování jste připraveni na zkoušku inspektorem  MPG LAA ČR. Průběh odpovídá směrnici MPL 3 LAA ČR. Většina našich absolventů zvládla předepsaný rozsah výcviku za 7  dní. Takže vzhůru na nebe s vrtulí za sebou a  krásnými kilometry před sebou.

bezmotorová část (základní PL-A)                  3 700,- Kč /3 + 1 dny
motorové přeškolení                                        4 800,- Kč /1,5 dne/
přezkušování - individuální výuka                  1 750,- Kč / vyučovací den
jednotlivý úkon                                                500,- Kč / do 1,5 hod + a cestovní výdaje

pověření lékaři pro PPG

Termíny

Přihláška

 

 

Výcvik pilota PL T - Tandem - vstup mezi elitu

Máte nalétáno minimálně 200 hodin, 2 roky PL-B nebo jste již 3 roky pilotem a Béčkař rok? Pak můžete absolvovat náš kurz pro piloty tandemů (dvoumístných padáků). Již po 2 dnech v případě vaší šikovnosti a rozumného počínání, můžete létat s dalšími piloty na tandemu a plnit nutnou praxi.

Po splnění praxe přijde přezkoušení před určeným inspektorem provozu a po zapsání kvalifikace do PL můžete létat i s nepiloty.

Počítejte jak s výukou teorie, tak i zábavné cvičení s vidlicemi  a vašim padákem, kdy budete běhat po louce a na padáku se kromě Vás bude bimbat batoh do kterého nesmíte kopnout, bouchnout s ním o zem ani jej přilehnout. Učit se budete zvedat nad hlavu 40m2 nezatížené plachty a létat na horní i spodní hranici zatížení padáku.

Přijďte se naučit létat ve dvou na jednom padáku, podělte se o svou radost z létání.  Jsme největší tandemový tým v čechách v jehož čele stojí průkopník tandemových letů a jeden z prvních tandemových pilotů vůbec.

 Cena obsahuje:

-zapůjčení cvičné vidlice, práce instruktorů,

-zapůjčení výbavy

 

Cena: 6 600,- CZK

Termíny

Přihláška

 

 

 

 

 


Doporučujeme: Prodej Jezdeckých potřeb a příslušenství pro koně | Pastevní potřeby a technologie pro chov hospodářských zvířat | Morávek - pila, dřevostavby, interiéry z masivu | Lyžařský areál a snowpark - Vítkovice v Krkonoších | Stavebniny Krkonoše - velkoobchod i maloobchod se stavebním materiálem | Oficiální stránky obce Vítkovice v Krkonoších | Paragliding tandem a škola - Černá hora Krkonoše | Prodej a rozvoz paliv, prodej automatických kotlů - | Internetový obchod pro nejmenší - látkové pleny, hračky, biokosmetika | Ubytování v Peci pod Sněžkou - horská bouda | Specialista na Mongolsko - cestovní kancelář |